Strataim Nova Epsilon Impact Grenade

Strataim Nova Epsilon Impact Grenade

STRATAIM NOVA EPSILON IMPACT GRENADE TOEGESTAAN

Met ingang van augustus 2018 staat de NABV het gebruik van de Strataim Nova Epsilon Impact Grenade toe. De airsoft sportbond heeft dit besluit genomen na het raadplegen van een deskundig te achten autoriteit en het bestuderen van de relevante rechtelijke uitspraken. Op basis van die studie en het ingewonnen advies komt de NABV tot de conclusie dat deze granaat (zoals afgebeeld) geen sprekende gelijkenis vertoont met de voor ontploffing bestemd voorwerp.

De Strataim Nova Epsilon Impact Grenade is een gasdrukwapen (cat. IV lid 4 WWM). Het is verboden om deze onverpakt bij je te hebben in de auto of op straat. Voor handel is een erkenning nodig. De NABV staat het gebruik van deze granaat tijdens airsoft evenementen toe op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord gebeurt.

Hieronder wordt uitgelegd wat de Strataim Nova Epsilon Impact Grenade is en waarom die volgens de deskundig te achten autoriteit toegestaan is.

Wat is de Strataim Nova granaat?
De Strataim Nova airsoft granaat bestaat uit twee delen: Een huls en een drukcilinder met afblaasklep. De huls wordt geleverd in twee vormen. De ene is een zogenaamde Tourbillon (tornado), waarbij de balletjes zich bevinden in twee spiraalvormige buizen, en de andere wordt Nid d’Abeille (Beehive, Bijenkorf) genoemd. Daarbij is elk balletje geplaatst in een apart kamertje in de huls. De balletjes worden door O-ringen op hun plek gehouden. De drukcilinder is in alle uitvoeringen van de Strataim Nova hetzelfde en is zo gemaakt dat hij in elke huls past. Hij omvat een drukcilinder en een afblaasklep met stootsensor.

 

De combinatie van huls en cilinder wordt door de gebruiker bepaald. De hulzen geven de Strataim Nova granaten andere eigenschappen waaruit gekozen kan worden, afhankelijk van de spelsituatie. De afblaasklep gaat open op het moment dat de airsoft granaat een schok krijgt, bijvoorbeeld omdat hij tegen een hard voorwerp stoot.

- De Strataim Nova granaat voldoet aan de technische definitie van een gasdrukwapen; 
- De Strataim Nova granaat is geen airsoftapparaat. De granaat heeft geen sprekende gelijkenis met vuurwapens.

Wanneer wordt de Strataim Nova gebruikt?
De Strataim Nova wordt tijdens airsoft evenementen [skirms / re-enactment] gebruikt in situaties waar een tegenstander zich verschanst heeft in een gebouw of achter een barricade, zodat hij niet direct geraakt kan worden met een airsoftapparaat in de vorm van een geweer of pistool. De Strataim Nova wordt over de barricade geworpen en op het moment dat hij afgaat zal iedereen die zich binnen een afstand van een meter bevindt geraakt worden door minstens één van de 75 balletjes en moet naar de penalty box [of spawnzone].

- De Strataim Nova granaat is geen ornament. Het is een voorwerp dat bij de beoefening van de airsoftsport een functie heeft.

Advies NABV aan haar leden
De Strataim Nova granaat is een product dat door de deskundig te achten autoriteit is geclassificeerd als categorie IV sub 4. Voor de NABV zijn er geen redenen om, op dit moment, het gebruik van dit product niet toe te staan bij skirms / re-enactment. Het gebruik van Strataim Nova-granaten is volgens de NABV dan ook toegestaan. Organisatoren en veldeigenaren hebben -vanzelfsprekend- de mogelijkheden om strengere regels te hanteren. Niet elk veld zal het gebruik van de Strataim Nova toestaan, zoals ook niet elk veld het gebruik van de Tornado of Avatar toestaat. Een aanpassing van het veiligheidsreglement voor het gebruik van granaten is in voorbereiding. De belangrijkste regels zullen zijn:
- Gooi onderhands, waarbij de granaat ook gedurende de worp onder heuphoogte blijft;
- Kijk voordat je gooit. Gooi niet blind, zonder te weten waar de granaat heen gaat en wie hij eventueel raakt.

LET OP!
Uit het feit dat naast de Tornado en de Avatar nu ook de Strataim Nova Epsilon Impact Grenade is toegestaan, mag je niet concluderen dat ook andere airsoft granaten zijn toegestaan.

 

Bron: Nabv